Välkommen till Backen gospel – en härlig kör med mycket värme!

Kören startade i början av 2000-talet. Vi är en gospelkör som gärna provar på lite olika genrer. Vi har exempelvis sjungit folkmusik med Sarek på folkmusikfestivalen, bluesgospel med Johan Eliasson, finstämda texter med Py Bäckman och samarbete pågår med VA Big Band! Kören deltar i olika körevenemang, t ex Stockholm Gospelfestival, allt utifrån tid, ekonomi och intresse.

Körövningar
Torsdagar kl. 18.30-20.00 övar kören i Backens kyrka.
Ändringar meddelas via mail eller kalendern på hemsidan.

Bild och ljudupptagningar
Kören sjunger i offentliga sammanhang och det förekommer att bilder,
bild-och/eller ljudupptagningar tas vid framföranden eller övningar. De foton
som körmedlemmar tar eller får in, läggs ibland ut på hemsidan, Facebook och
kan användas i marknadsföring av arrangemang på en affisch, annons eller dylikt.

Medlemsavgift
Backen gospel är en ideell förening. Medlemsavgiften är 300 kronor och om du börjar i kören vid höstterminen betalar du 150 kronor.
Beslut om ändring av avgiftens storlek tas på årsmötet. Betala medlemsavgiften senast en månad efter årsmötet till bankgiro 5795-2780.

Hemsida/maillista/Facebook
När du blivit medlem i föreningen får du tillgång till medlemssidorna där vi har texter, stäminspelningar, foton och en blogg med matnyttig information. Texter och stämmor hittar du under rubriken Musik.
Tag kontakt med föreningens ordförande för att få lösenord till hemsidan och lämna då också din e-postadress för att komma med på maillistan. Maillistan används endast för att informera körmedlemmarna om körens aktiviteter.
Backen gospel finns som offentlig grupp på Facebook. Kom med oss där också!

Frånvaro
Om du vill ta en paus eller sluta sjunga i kören meddelar du körledaren. Frånvaro ska inte meddelas i Backen gospels offentliga grupp på Facebook.

Väl mött!
Styrelsen i Backen gospel