Backen Gospel
Umeå 
Körledare:
Jenny Lindberg
090-2002811

Andrea Granstig
070-3070627 sms

TID: Kören övar torsdagar kl. 18.30 - 20.00
LOKAL: Paviljongen vid Backens Prästgård
Backenvägen 121
Umeå
Lokalbuss nr. 1 Hållplats Kyrkvägen

På gång  2020:
  • Höststart för körövningar
    Startdatum för körövningar skjuts upp tills vidare. Föreningens styrelse möts i början av september för nytt beslut.

Foto: Marta Dzedyshko, Pexels