Backen Gospel
Umeå 
Körledare:
Jenny Lindberg
090-2002811

Andrea Granstig
070-3070627 sms

Kören övar torsdagar kl. 18.30 - 20.00
Lokal: Paviljongen vid Prästgården
Lokalbuss nr. 1 Hållplats Kyrkvägen

 På gång Vårterminen 2018   

Vi övar torsdagar kl. 18.30 om inte annat meddelas!
Lokal: Paviljongen vid Prästgården
OBS! Ingen övning 29/3 och 5/4
12/4 övning som vanligt i Paviljongen.

Mellomässa i Backens kyrka
15 april
Söndag Kl. 18.00

Pastoratsgemensam Högmässa
Umeå stads kyrka
20 maj kl. 11.00

 

Välkommen till
Backen Gospel!


Särskilt välkomnar vi altar och tenorer 

då vi har underbart starka sopraner just nu!
Basar kallar vi in vid speciella tillfällen!

Mellomässa
Söndag 15 april kl 18.00 i Backens kyrka.
Kom och sjung melodifestivallåtar med Backen Gospel, musiker och solister.
Lyssna till en berörande livsberättelse på ”melodifestivaliska” och fira enkel nattvardsmässa.
Präst: Sven-Bertil Grahn.